Privacybeleid DGO Service - Lastvanongedierte.com

Ingangsdatum: 13 november 2023
Laatste update: 4 januari 2024

1. Inleiding

DGO Service, gevestigd aan de Symfoniestraat 119, 2553 TG Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 92486452, hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

2. Welke persoonlijke pegevens verzamelen wij?

2.1 Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en andere informatie die nodig is voor onze dienstverlening.

2.2 Wij verzamelen ook automatisch bepaalde informatie wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, taalinstellingen, toegangstijden en de verwijzende website.

3. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

3.1 Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten uit te voeren, zoals het plannen van afspraken, het versturen van facturen en het verstrekken van informatie over onze diensten.

3.2 Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor zakelijke doeleinden, zoals het verstrekken van belangrijke informatie met betrekking tot onze diensten.

3.3 Wij gebruiken automatisch verzamelde informatie om het gebruik van onze website te analyseren, trends te begrijpen en de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

4. Delen van uw persoonlijke gegevens

4.1 Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

5. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

5.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

6. Uw rechten

6.1 U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via info@lastvanongedierte.com of schriftelijk via het postadres; Symfoniestraat 119 2553 TG Den Haag.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

7.1 Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

8. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

DGO Service
Symfoniestraat 119
2553 TG Den Haag

E-mail: info@lastvanongedierte.com
Telefoon: 06 434 412 32